ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Διαμονή

Η εταιρεία διακινεί πάνω από το 30% του συνολικού όγκου των προϊόντων της σε χώρες της Ευρώπης ,της Βόρειας Αφρικής καθώς και της Ρωσίας.

Λόγω του αυξημένου ρυθμού ανάπτυξης που βιώνει η εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται τόσο το ποσοστό των εξαγωγών όσο και οι ποσότητες των φρούτων που εξάγουμε.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ