ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Κύρια μέριμνα της εταιρείας μας είναι η διάθεση κορυφαίας ποιότητας φρούτων στους πελάτες της.

Διαθέτουμε ένα αυστηρό σύστημα ελέγχου που ξεκινά από την παραγωγή των προϊόντων μέχρι και την τελική διάθεσή τους στον καταναλωτή . Γίνεται αυστηρός έλεγχος σε όλα τα σταδία της διαδικασίας. Ξεκινά από την επιλογή του παραγωγού και συνεργάτη,συνεχίζει στην συσκευασία και τυποποίηση ,καθώς και στην αποθήκευση και καταληκτικά φθάνει στην διάθεση του τελικού πελάτη.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με ISO 22000:2005. Κατά την εφαρμογή της πιστοποίησης πραγματοποιείται αυστηρός έλεγχος στην παραγωγή , στην συσκευασία και στην μεταφορά των προϊόντων.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η επιλογή των παραγωγών γίνεται με αυστηρά κριτήρια από εγκεκριμένους γεωπόνους της εταιρίας μας.

 

Συνάπτουμε μακροχρόνιο συμφωνητικό με τους παραγωγούς και συνεργάτες μας, όπου οι όροι τους μας δεσμεύουν σε αυστηρή τήρηση κανόνων που διασφαλίζουν την παραγωγή υγιεινών προϊόντων αρίστης ποιότητας ,απαλλαγμένα από κάθε μορφή ξένης ουσίας.

 

Η εταιρεία μας συνεργάζεται και προμηθεύεται προϊόντα από ομάδες παραγωγών που εφαρμόζουν και είναι πιστοποιημένες κατά το πρότυπο GlobalGap, διασφαλίζοντας την παραγωγή και προμήθεια φρούτων αρίστης ποιότητας.

 

Σε συνεργασία με μια από της μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες με εξειδίκευση στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, η εταιρεία μας διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια για τους παραγωγούς και συνεργάτες της.

 

Πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στις εγκαταστάσεις καθώς και στα κτήματα των παραγωγών και συνεργατών μας, από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας μας, καθώς και από πιστοποιημένους ελεγκτές στην διαχείριση και ασφάλεια τροφίμων των πελατών μας.

apothikeusi

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τα φρούτα αποθηκεύονται και συντηρούνται σε ψυγεία με ειδικά ρυθμιζόμενο μικρο κλίμα και σε  θερμοκρασία ανάλογη με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε προϊόντος.

 

Πραγματοποιούμε καθημερινά θερμοκρασιακό έλεγχο θαλάμων καθώς και τακτικό δειγματοληπτικό έλεγχο των φρούτων που περιέχουν.

siskevasia

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ο χώρος του συσκευαστηρίου καθώς και οι ψυκτικοί χώροι ακολουθούν πιστά αυστηρούς κανόνες για την διασφάλιση της υγιεινής και την ασφάλεια των συσκευασμένων προϊόντων που διαθέτουμε.

 

 

Εφαρμόζουμε σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνή πρότυπο διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων ISO22000:2005 το οποίο συμπεριλαμβάνει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του συστήματος διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων HACCP καθώς και σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών μας : όπως το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Α.Β. Βασιλόπουλου « Α.Β. Αγροδιασφάλιση».

 

Με το εξελιγμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας που διαθέτουμε παρακολουθούμε τη διαδικασία με ακρίβεια σε όλα της τα σταδία , από το κτήμα μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

ΔΙΑΝΟΜΗ

Η διανομή στην εσωτερική αγορά πραγματοποιείται με ιδιόκτητα φορτηγά – ψυγεία της εταιρείας , διασφαλίζοντας έτσι την διατήρηση της ποιότητας και της φρεσκάδας των φρούτων μέχρι την παράδοσή τους στους πελάτες μας.

 

Για την εξαγωγή των προϊόντων μας συνεργαζόμαστε με εταιρείες που πληρούν τις απαιτήσεις μας , καθώς και τις απαιτήσεις των πελατών μας,οι οποίες εξειδικεύονται στην μεταφορά φρέσκων φρούτων.

Επιλέγουμε τις καταλληλότερες περιοχές, με γνώμονα τα στοιχεία εδάφους , νερού, μικροκλίματος , υψομέτρου κ.α.

Επιλέγουμε την ομάδα των παραγωγών που συμμορφώνεται στις ποιοτικές απαιτήσεις της εταιρίας.

 


 

Ορίζονται οι παραγωγοί – συνεργάτες

Ορίζονται οι όροι και υπογράφεται το συμφωνητικό.

 


 

Ενημερώνονται οι παραγωγοί για τον τρόπο καλλιέργειας

Εκπαιδεύονται σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις

 


 

Έλεγχος από εγκεκριμένο γεωπόνο για την ποιότητα των προϊόντων

Ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με τις απαιτήσεις της εταιρίας σε μέγεθος και ποιότητα

Υπόδειξη του σωστού τρόπου συγκομιδής

 


 

Ποιοτικός έλεγχος από εγκεκριμένο γεωπόνο κατά την παραλαβή

Συσκευασία προϊόντων με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια από εκπαιδευμένο προσωπικό

Αυστηρή εφαρμογή κανόνων υγιεινής κατά την συσκευασία

 


 

Αποθήκευση σε πιστοποιημένους ψυχτικούς θαλάμους με ελεγχόμενο μικρο κλίμα και θερμοκρασία

Μεταφορά σε φορτηγά – ψυγεία με θαλάμους ελεγχόμενης θερμοκρασίας

 


Στρατηγική μας είναι να διατηρήσουμε αλλά και να βελτιώσουμε την ποιότητα των προιόντων που διαθέτουμε , εφαρμόζοντας πρότυπα διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας . Με σεβασμό στη γή και στον καταναλωτή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ